91 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συγκεκριμένα, από τις από της 06:00μ.μ.στης 09/4/2021 έως της 06:00μ.μ.στης 10/4/2021.

91 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα