Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει δημιουργηθεί η Ομάδα ΣμηΕΑ* ΙΚΑΡΟΣ, όπου τα Συστήματα χρησιμοποιούνται για:

– Επιτήρηση δασικών περιοχών.
– Παροχή εναέριας εικόνας για τον συντονισμό επίγειων δυνάμεων.
– Εντοπισμό αγνοουμένων ατόμων στα πλαίσια Ερεύνης – Διασώσεως.
– Επόπτευση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως.
Οι δύο τύποι ΣμηΕΑ που χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική είναι Σταθερής πτέρυγας και Πολυκόπτερο.
Τα παρουσιαζόμενα drones που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, είναι πολιτικού τύπου οπότε σε αντίθεση με αυτά που προορίζονται για Στρατιωτική χρήση, δεν απαιτείται κάποιου είδους περισσότερη ανάλυση με χαρακτηριστικά, δυνατότητες κτλ.
(ΣμηΕΑ: Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)
Η ομάδα ΣμηΕΑ ΙΚΑΡΟΣ και τα drones της Πυροσβεστικής Η ομάδα ΣμηΕΑ ΙΚΑΡΟΣ και τα drones της Πυροσβεστικής
Πηγη Forest Firefighters