Μια πυρκαγιά με την βοήθεια του αερα μπορεί να γινει άκρως επικίνδυνη σε Δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο