Αδυναμία χορήγησης δωρεάν self test στους Πυροσβέστες από τα φαρμακεία.Αδυναμία χορήγησης δωρεάν self test στους Πυροσβέστες από τα φαρμακεία