Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό δράσης των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΣΟΠΠ). Τις εργασίες του ΣΟΠΠ συντόνισαν ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ροδόπης Δημήτρης Παπαλεξίου, ενώ συμμετείχαν σε αυτές εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας, Οργανισμών, των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι κοινωνικών, εθελοντικών φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

«Στο Συντονιστικό Όργανο μας απασχόλησαν τα μέτρα πρόληψης και η ετοιμότητα  για την  αντιπυρική περίοδο 2021. Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η προστασία και η διαφύλαξη του είναι καθήκον, υποχρέωση και προτεραιότητα μας», δήλωσε απολογιστικά ο αντιπεριφερειάρηχς. Ο ίδιος εστίασε και στη σημασία ενεργοποίησης των πολιτών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και την ενεργή συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων της περιοχής και σε δράσεις που αναφέρονται στην πολιτική προστασία.

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης: Συντονισμός δράσεων για την αντιπυρική προστασία