Κατά το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 07/5/2021 ως 07:00 της 08/5/2021) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

83 αστικές πυρκαγιές
31 δασικές πυρκαγιές
61 παροχές βοηθείας

Συμβάντα ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα
ÐõñêáãéÜ óå äáóéêÞ Ýêôáóç óôï Ãñáììáôéêü Çëåßáò ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)