Οι Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα απο το 2000- 8 εκατομμύρια καμένα στρέμματα