«Το Μέλλον των Μουσείων: Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση», είναι το θέμα των μουσείων όπως αυτό ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), για τη σημερινή ημέρα, δεδομένου ότι το μέλλον των μουσείων μας αφορά όλους ως φορείς μνήμης πολιτιστικής ανταλλαγής και κληρονομιάς.

Το Πυροσβεστικό Μουσείο, με τη 14χρονη λειτουργία του προβάλλει την ιστορική πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος από την ίδρυσή του, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με πυροσβεστικές συλλογές, κειμήλια, μέσα μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πλήθος συγγραμμάτων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος. Εκθέματα μοναδικά στη χώρα μας.

Σήμερα, Τρίτη 18 Μαΐου 2021, θα είναι ελεύθερη η είσοδος στις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Πυροσβεστικού Μουσείου, με ώρες λειτουργίας 09:00 έως 14:00.

Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να «επισκεφθείτε» στους χώρους του Πυροσβεστικού Μουσείου και να γνωρίσετε την ιστορία της πυρόσβεσης στη χώρα μας από το 1830 έως και σήμερα, μέσα από την τρισδιάστατη περιήγηση στους χώρους του: https://bit.ly/3bxPU54

Προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο Πυροσβεστικό Μουσείο, το οποίο εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (έξοδος 15 Αττικής οδού), επί της οδού Νίκου Μίληση & Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Άνω Μπαλάνα.

18 Μαΐου 2021: Διεθνής Ημέρα Μουσείων