Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην Αίγινα άμεσα κινητοποιήθηκε ή Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν επεκτάθηκε ή πυρκαγιά Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην ΑίγιναΠυρκαγιά εν υπαίθρω στην ΑίγιναΠυρκαγιά εν υπαίθρω στην ΑίγιναΠυρκαγιά εν υπαίθρω στην ΑίγιναΠυρκαγιά εν υπαίθρω στην ΑίγιναΠυρκαγιά εν υπαίθρω στην Αίγινα