Πυρκαγιά στηνΜοτορ Οιλ μεταβαίνουν ισχυρές ενισχύσεις όπως και το ειδικό όχημα Διλυστηριων της Π.Υ Κορίνθου

Έκτακτο - Πυρκαγιά ΤΩΡΑ στην Μοτορ Οιλ