Πυρκαγιά στηνΜοτορ Οιλ μεταβαίνουν ισχυρές ενισχύσεις όπως και το ειδικό όχημα Διλυστηριων της Π.Υ Κορίνθου

9FA73EC4 F70E 412A 930A D3439ACE1939