Άμεση επέμβαση απο την Πυροσβεαστική Υπηρεσια στην πυρκαγιά στο συμβάν και 2 οχήματα από την Πολιτική Προστασία Βάρης βούλας βουλιαγμένης.Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην βάρη Αττικής.(Φωτο)Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην βάρη Αττικής.(Φωτο)Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην βάρη Αττικής.(Φωτο)Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην βάρη Αττικής.(Φωτο)Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην βάρη Αττικής.(Φωτο)Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην βάρη Αττικής.(Φωτο)