Πάτρα- Δέν δίνουν άδεια σε πυροσβεστικό όχημα εθελοντών.