Π.Σ.-Φωτογραφικό στιγμιότυπο από κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Καλαμάκι Κορινθίας.Π.Σ.-Φωτογραφικό στιγμιότυπο από κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Καλαμάκι Κορινθίας