Νέο πυροσβεστικό,διασωστικό όχημα στην Εθελοντική Ομάδα Πυλάρου.Κεφαλονιά-Νέο πυροσβεστικό όχημα στην Εθελοντική Ομάδα ΠυλάρουΈνα ακόμα όχημα, ήδη βαπτισμένο “Ecki”, στον στόλο της Εθελοντικής μας Ομάδας. Πυροσβεστικό/Διασωστικό παντός εδάφους και εξίσου αποτελεσματικό σε δασικές και αστικές πυρκαγιές.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Safers e.V. – Support Association for Fire- and Rescue Services γι αυτή δωρεά καθώς και τον κ. Christian Schmidt για συμβολή του.

Μια πράξη που μας εμψυχώνει και ενισχύει την αποτελεσματικότητα μας.
Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους συμμετέχουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια μας για ένα καλύτερο περιβάλλον και μια καλύτερη Κεφαλονιά.