Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος όρισε την Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, ως ημέρα ορκωμοσίας των νέων Ανθυποπυραγών εκ της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος.Ορκωμοσία νέων Ανθυποπυραγών στο Πυροσβεστικό ΣώμαΗ τελετή πραγματοποιήθηκε στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υπαρχηγού του Π.Σ και της υπόλοιπης φυσικής ηγεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα 420 νέα στελέχη προερχόμενα από τους Υπαξιωματικούς, συγκεντρώνουν εμπειρία σε μάχιμα καθήκοντα μεγαλύτερη των δύο δεκαετιών, καλούνται να επανδρώσουν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ανά την επικράτεια και να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους προς όφελος του πολίτη.

Από τους εννέα Σερραίους νέους Ανθυποπυραγούς, οι οποίοι αρίστευσαν στις εξετάσεις, οι έξι υπηρετούν στον Νομό Σερρών, ενώ οι υπόλοιποι στο Νομό Θεσσαλονίκης.