Πυρκαγιά τώρα, δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού σταθμού της Κορίνθου, ανάμεσα στον Προαστιακό σταθμό και τις γέφυρες της Βέκκα.

received 811541272818552