Πυρκαγιά στην αρχαία Νεμέα σε γεωργική έκταση.. Η πυρκαγια έκαψε 12 στρέμματα Ελαιώνα και ξερά χόρτα.. Στο συμβάν επιχείρησαν 3 οχήματα της Π.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με 6 άνδρες