Η φωτιά στο Σχίνο Κορινθίας κόστισε για το ελληνικό δημόσιο πάνω από 40 εκ. ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά στο σύνολο των 6 ημερών που επιχείρησαν τα εναέρια μέσα σε Σχίνο, Αλεποχώρι αλλά και άλλες δύο φωτιές μέσα στο διάστημα αυτό σε Μεγαλόπολη καθώς και Ιπποκράτειο πολιτεία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι εναέρια μέσα επιχείρησαν στα σημεία από τις 20/05/21 έως τις 26/05/21 και σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες που σας παραθέτουμε παρακάτω χρειάστηκαν τα εξής:

CL-415 (canadair) 9.501€ κόστος/ανά ώρα

CL-215 (canadair) 7.456€ κόστος/ανά ώρα

PZL ψεκαστικό 1.536€ κόστος/ανά ώρα

Ενώ συνολικά είχαμε πάνω από 500 ώρες πτήση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αεροπορία και τα στοιχεία που δίνονται μέσω του haf.gr, τα είδη των εναέριων μέσω που χρησιμοποιήθηκαν και το προσωπικό που διατέθηκε για την κατάσβεση:

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/5/2021

Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Τέσσερα (4) CL-415, πέντε (5) CL-215 και οκτώ (8) PLZ εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Σχίνο Κορονθίας.

Εκτελέστηκαν 31 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 90,1 ώρες πτήσης.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/5/2021

Την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Πέντε (5) CL-415, τέσσερα (4) CL-215 και δώδεκα (12) PLZ εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Σχίνο Κορονθίας.

Εκτελέστηκαν 49 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 143 ώρες πτήσης.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 22/5/2021

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Πέντε (5) CL-215, τέσσερα (4) CL-415 και έντεκα (11) PLZ εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Εκτελέστηκαν 42 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 127,7 ώρες πτήσης.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/5/2021

Την Κυριακή 23 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Τέσσερα (4) CL-215, τρία (3) CL-415 και έντεκα (11) PLZ εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
• Ένα (1) CL-215 και τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Μεγαλόπολη.

Εκτελέστηκαν 34 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 101,4 ώρες πτήσης

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/5/2021

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
• Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέα, τον Σχίνο Κορινθίας και την Ιπποκράτειο Πολιτεία.
• Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Κέα.
• Δύο (2) CL-215 και επτά (7) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Σχίνο Κορινθίας.
• Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Σχίνο Κορινθίας και την Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Εκτελέστηκαν 15 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 30,5 ώρες πτήσης.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/5/2021

Την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Δύο (2) CL-415 και ένα (1) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,5 ώρες πτήσης.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/5/2021

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,
• Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,0 ώρες πτήσης.

*Με στοιχεία από την Πολεμική Αεροπορία και τον Ελληνικό στρατό.

ΠΗΓΗ