Με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε άνω δεξί άκρο ατόμου από μηχάνημα ζυμωτηρίου εντός αρτοποιείου, στην Λάρισα. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.Με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε άνω δεξί άκρο ατόμου από μηχάνημα ζυμωτηρίου στην Λάρισα