Καθήκοντα Διοικητή την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης από τις 15 Ιουνίου 2021 ανέλαβε ο Αντιπύραρχος (15172) Τσιάρας Λεωνίδας του Δημητρίου.

Ο νέος Διοικητής είχε προαχθεί στον βαθμό του Αντιπυράρχου τον περασμένο Ιανουάριο, μετά από απόφαση του Ανώτατου Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των κρίσεων για το 2021.Νέος Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης ο Τσιάρας Λεωνίδας