Καθήκοντα Διοικητή την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης από τις 15 Ιουνίου 2021 ανέλαβε ο Αντιπύραρχος (15172) Τσιάρας Λεωνίδας του Δημητρίου.

Ο νέος Διοικητής είχε προαχθεί στον βαθμό του Αντιπυράρχου τον περασμένο Ιανουάριο, μετά από απόφαση του Ανώτατου Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των κρίσεων για το 2021.