Στην παραχώρηση μέρους του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Αγίου Γεωργίου Νηλείας και στην παραχώρηση του πρώτου ορόφου του πρώην κτιρίου ΟΣΕ, προχώρησε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για τη στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου.Προσωρινή στέγη του πυροσβεστικού κλιμακίου Αγίου Γεωργίου ΝηλείαςΣύμφωνα με το σχεδιασμό του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προβλέπεται και το τρέχον έτος η λειτουργία εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου Νηλείας. Κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2020, με απόφαση του συμβουλίου κοινότητας Αγ. Γεωργίου Νηλείας και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Νοτίου Πηλίου είχαν αποφασιστεί η δωρεάν προσωρινή παραχώρηση για χρήση μέρους του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου Νηλείας για στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου και η δωρεάν παραχώρηση για χρήση του πρώτου ορόφου του κτιρίου του πρώην κτιρίου ΟΣΕ (ΣΕΚ) για μόνιμη στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου, όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που πρέπει να γίνουν στο κτίριο του πρώτου ορόφου του πρώην κτιρίου ΟΣΕ (ΣΕΚ), έτσι ώστε αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό για τις ανάγκες του κλιμακίου, λήφθηκε απόφαση η προσωρινή στέγαση να γίνει σε τμήμα του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Νηλείας, μέχρι και την 31/10/2021, όπου είναι και η λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου θα συνεχίζει να στεγάζεται ο Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο Κένταυρος».