3 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί 2 εν υπαίθρω και 1 σε εξωτερικό απόθευκευτικο χώρο στην περιοχή Αιάντιο επί της οδού Καραϊσκάκη. Και στα Αμπελάκια. Συνολικά επιχείρησαν 6 οχήματα για την κατάσβεση των  πυρκαγιών 3 πυρκαγιές στην Σαλαμίνα Αττικής