Πυρκαγιά που έσβησε γρήγορα η πυροσβεστική, ξέσπασε λίγο πριν τις στην περιοχή του οικισμού Νέας Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα. Η φωτιά έκαψε 50 τετραγωνικά θερισμένο σιτάρι και 200 τετραγωνικά αθέριστη ελαιοκράμβη.  Η πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαίδας επιχείρησε με 1 όχημα και δύο άντρες.