Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά καλέστε