Κατά το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 11/7/2021 ως 07:00 της 12/7/2021) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

98 αστικές πυρκαγιές
54 δασικές πυρκαγιές
48 παροχές βοηθείας

Συμβάντα ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα
ÍÅÊÑÇ ÃÕÍÁÉÊÁ ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ ÓÅ ÖÙÔÉÁ ÓÅ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÓÔÇ ÏÄÏ ÈÇÑÁÓ ÓÔÁ ÊÁÌÉÍÉÁ (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)