Πυρκαγιά έν υπαιθρω στην αρχαία Κόρινθο επενέβη Π.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ 3 οχήματα και 6 άνδρες.

Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην Aρχαία Κόρινθο