ΣανΣήμερα το 2017, έχασε τη ζωή του ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης, λόγω τραυματισμού που υπέστη σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στις 13 Ιουλίου 2017, στους Αγίους Αποστόλους, Ζευγολατιού Κορινθίας. Είχε γεννηθεί το 1984 στην Κέρκυρα και ήταν άγαμος. ΔενΞεχνάμε.ΣανΣήμερα το 2017 έχασε τη ζωή του ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης σε δασική πυρκαγιά