Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη δασική έκταση στο Σελινούντα Αχαΐας.Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη δασική έκταση στο Σελινούντα Αχαΐας.