Στις Ηνωμένες Πολιτείες πυροσβεστικά τρένα συχνά ονομάζονται τα αυτοκίνητα νερό ή τρένα φωτιά. Συνήθως ένα πυροσβεστικό τρένο αποτελείται από έναν κινητήρα, αρκετά αυτοκίνητα δεξαμενών που μεταφέρουν 7.000 έως 14.000 γαλόνια το καθένα, και μερικές φορές μια καμποζέ για τη μεταφορά των εργαζομένων ή των πυροσβεστών για τη λειτουργία του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Δειτε το βίντεο