Άμεση επέμβαση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  πριν πάρει διάστασης επι της οδού Δευκάλονως η πυρκαγιά είναι Υπό Έλεγχο.Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην Ανθούσα Αττικής