Επιστολή με την οποία ζητούν μέτρα προστασίας έναντι του καύσωνα έστειλαν οι πυροσβέστες στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνει να ληφθούν τα εξής 7 μέτρα:

Καύσωνας: 7 μέτρα προστασίας για τους Πυροσβέστες - Επιστολή στο αρχηγείο1) Ευέλικτα ωράρια Δασικών Περιπολικών με ισομερή κατανομή των ωρών σε όλο το προσωπικό

2) Όπου δύναται, αλλαγή οχημάτων άνευ κλιματισμού, με οχήματα που φέρουν κλιματισμό

3) Μειωμένα ωράρια με άμεσες αλλαγές σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

4) Αυξημένη Διοικητική Μέριμνα (συνεχή παροχή φρέσκου νερού κα)

5) Παρουσία γιατρών και εθελοντικών ομάδων (πχ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) για την προστασία των Πυροσβεστών σε συμβάντα

6) Έκδοση ενημερωτικού εγγράφου, προς το Πυροσβεστικό Προσωπικό, για την προστασία και την αποφυγή θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας, καθώς και για τα συμπτώματα αυτών

7) Μετακίνηση των Δασικών Περιπολικών σε θέσεις με μικρότερη ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:Καύσωνας: 7 μέτρα προστασίας για τους Πυροσβέστες - Επιστολή στο αρχηγείο

Πηγή:ieidisis.gr