Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/08/2021.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία “4” το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας για την Δευτέρα 2 Αυγούστου ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/08/2021