Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Ηράκλεια Ολυμπίας κινδυνεύουν Πελόπιο, Πλάτανος και Καυκανια, είναι στα 6km από την Αρχ.Ολυμπία.

Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Ηλεία - Κινδυνεύουν οικισμοί

Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Ηλεία - Κινδυνεύουν οικισμοί