Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Ηράκλεια Ολυμπίας κινδυνεύουν Πελόπιο, Πλάτανος και Καυκανια, είναι στα 6km από την Αρχ.Ολυμπία.

safe image 1

Screen Shot 2021 08 04 at 15.28.13