Δραματική η κατάσταση στα χωριά στα σύνορα Ηλείας και Αρκαδίας, στην Γορτυνία εκκενώνονται συνεχώς χωριά, η πυρκαγιά ανεβαίνει ταχύτατα τον ηπειρωτικό κορμό προς Μαίναλο.

Δραματική η κατάσταση στα χωριά στα σύνορα Ηλείας και Αρκαδίας