Πιτσιρικάδες 15χρονοι Αγοράζουν Κολλύρια Για Πυροσβέστες

Συνέβη ξημερώματα Σαββάτου στο φαρμακείο της κας Ντίνας Δουβή το οποίο διανυκτέρευε.

Μπαίνει πιτσιρικάς, 15 χρόνος, μέσα με 5 ευρώ να πάρει φάρμακα για τους πυροσβέστες.

Πόσο έχει το κολλύριο παρακαλώ ;
1,90 του απαντούν.
Δεν του έφταναν για 3. Πήρε 2 (3,80 ) και το 1,20 το συμπλήρωσε στον επόμενο πιτσιρικά που μπήκε και είχε και αυτός μόνον ένα 5ευρω να διαθέσει.

Ήταν παρέα 2 – 3 και πήγαν με το χαρτζιλίκι τους να πάρουν φάρμακα για τους πυροσβέστες.Πιτσιρικάδες 15χρονοι Αγοράζουν Κολλύρια για Πυροσβέστες