Εκπαιδευτικό βίντεο πυρομετεωρολογίας, είναι νωρίτερα από την Γορτυνία, περίπου στα μέσα του βίντεο παρατηρούμε εστίες φωτιάς σε απόσταση πάνω από τα 300μ ίσως και περισσότερο, δείχνουν τις εξαιρετικά ξηρές συνθήκες υγρα.~20%, πόσο εύκολα μεταδίδεται και σε μεγάλες αποστάσεις η πυρκαγιά όταν οι συνθήκες το ευνοούν και πόσο επικίνδυνη είναι να εγκλωβίσει όσους επιχειρούν στο μέτωπο.