Ομάδα πυροσβεστών Helitack. Προσβολή πυρκαγιάς σε δυσπρόσιτο σημείο.Ομάδα πυροσβεστών Helitack. Προσβολή πυρκαγιάς σε δυσπρόσιτο σημείο.(βίντεο)Ομάδα πυροσβεστών Helitack. Προσβολή πυρκαγιάς σε δυσπρόσιτο σημείο.(βίντεο)

Πηγή:fireservice.gr