Η φωτογραφία της ημέρας από το firefighting Greece.Η φωτογραφία της ημέρας από το firefighting Greece.Φωτογραφία από Γεώργιος Ρούμπος