Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/08/2021.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5).

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/08/2021