Πυροσβεστικό όχημα με αυτοπροστασία καμπίνας στην Γαλλία. Ένα απο τα πολλά που δεν έχουν τα δικά μας δασικά οχήματα.

Δείτε το Βίντεο