Νέα δικαίωση του ΕΣΕΠΑ (Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών) στην πολύχρονη διαμάχη του με τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου με διαγραφή χρέους από δασμούς και τέλη ύψους άνω των 400.000 ευρώ, κυρίως της κατηγορίας της λαθρεμπορίας, ενώ του επιστρέφει και χρήματα. Η υπόθεση αφορούσε την κυκλοφορία 20 από τα 75 πυροσβεστικά και βοηθητικά οχήματα που το ΕΣΕΠΑ χρησιμοποιούσε για την πυροσβεστική συνεισφορά του και για την οποία κλήθηκε μάλιστα να συνδράμει εναντίον των πυρκαγιών του καλοκαιριού παρότι οι κατηγορίες εναντίον του -που καταπίπτουν στα δικαστήρια- το έχουν απενεργοποιήσει από το 2013!

Η τελευταία απόφαση (3794/2021) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αφορά την προσφυγή του Νίκου Σαχινίδη κατά της ΑΑΔΕ για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 11/16/20-3-2018 καταλογιστικής πράξης της προϊσταμένης της διεύθυνσης του Α Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, με την οποία ο προσφεύγων είχε κηρυχθεί υπαίτιος τέλεσης παραβάσεων λαθρεμπορίας «θέτοντας σε κυκλοφορία είκοσι (20) οχήματα (ασθενοφόρα και φορτηγά) που είχαν εισαχθεί από την Ελβετία ως δωρεά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, τα οποία ακολούθως, διασκευάστηκαν σε πυροσβεστικά χωρίς την εγκριτική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής υπηρεσίας και χωρίς την προηγούμενη τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων».

Το δικαστήριο, όπως αναφέρει το σκεπτικό, κάνει «εν μέρει δεκτή και ακυρώνει την καταλογιστική πράξη του Τελωνείου» ιδίως «κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα εκεί αναφερόμενα ποσά δασμών, πολλαπλών τελών και τελών ταξινόμησης φορτηγού και πυροσβεστικού».

Το 34 σελίδων σκεπτικό του δικαστηρίου καταλήγει στη «σολομώντεια» λύση τού «εν μέρει», δηλαδή: α) διαγραφή φόρων και τελών ύψους 404.945 ευρώ – εισαγωγικοί δασμοί 13.271 ευρώ, ΦΠΑ 16.926 ευρώ, τέλη ταξινόμησης φορτηγού ύψους 3.921 ευρώ, τέλη ταξινόμησης πυροσβεστικού 13.410 ευρώ, πολλαπλά τέλη ύψους 351.457 ευρώ και πρόστιμα 5.960 ευρώ, β) επιστροφή χρημάτων στον προσφεύγοντα, δηλαδή «μέρος του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού 2.830,74 ευρώ», γ) δικαιώνει το ελληνικό Δημόσιο μόνο για ένα εξωφρενικά χαμηλό ποσό, δηλαδή «το υπόλοιπο παράβολο, ποσού 169,26 ευρώ, που αντιστοιχεί στον επιβληθέντα ΦΠΑ (ύψους 16.926,85 ευρώ) πρέπει να καταπέσει υπέρ του ελληνικού Δημοσίου», δ) ακυρώνεται ουσιαστικά η καταλογιστική πράξη του Τελωνείου.

Ετσι η απόφαση καταλήγει ότι «τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών.

Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» ο κ. Σαχινίδης σχολιάζει πως «αποδείχθηκε ότι δεν ήμασταν ούτε ελέφαντες ούτε λαθρέμποροι. Από το 2014 το Τελωνείο μιλούσε για “λαθρεμπόρους”-για τη διευκόλυνση που ζητούσαμε από τα υπουργεία να μην πληρώνουμε τα εξωφρενικά τέλη-, το 2016 μάλιστα κατάσχεσε και τα 20 πυροσβεστικά μας οχήματα απαιτώντας να καταβάλουμε σχεδόν μισό εκατομμύριο, δέσμευσε και τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό μου για ποσό 480.000».

Προσθέτει επιπλέον πως «το ποινικό δικαστήριο με είχε κήρυξε αθώο, οπότε αποδέσμευσαν τον λογαριασμό μου αλλά κράτησαν τα πυροσβεστικά οχήματα, διεκδικώντας το ποσό, και τώρα το Πρωτοδικείο αποφασίζει ότι δεν χρωστάμε παρά 675 ευρώ, μισό ευρώ για κάθε μέλος μας δηλαδή. Οταν όμως το καλοκαίρι μάς καλούσαν να βοηθήσουμε, τα οχήματα ήταν δεσμευμένα από το Τελωνείο».

Δικαίωση... κατόπιν εορτής για τους Εθελοντές Πυροσβέστες Αναδασωτές

Πηγη:Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών