Ηταν αίτημα δεκαετιών. Εγινε πραγματικότητα. Και επισήμως Εθνικό Πάρκο αποτελεί πλέον το βουνό των θεών, ο Ολυμπος, ύστερα από την αναμενόμενη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του.

Στόχος – όπως επισημαίνεται στο σχετικό Π.Δ. – είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης της περιοχής.

Η έκδοση του Π.Δ. δεν αποτελεί μόνο το σημαντικότερο όπλο για την θωράκιση της προστασίας του Ολύμπου, αλλά θα συμβάλει στη διατήρησή του στο Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO, καθώς η μη έκδοση του ΠΔ εγκυμονούσε τον κίνδυνο να απενταχθεί η περιοχή από το πρόγραμμα.

Η δημοσίευση του ΠΔ θα ισχυροποιήσει σημαντικά την υποψηφιότητα του Ολύμπου για ένταξη στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μια προσπάθεια που πρόσφατα εκκίνησε με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και των υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

O φόβος των φορέων και των περιηγητών είναι μήπως ο χαρακτηρισμός του Ολυμπου ως Εθνικό Πάρκο οδηγήσει και στην επιβολή εισιτηρίου, όπως είχε ακουστεί.

Όλυμπος: Γίνεται μετά απο δεκαετίες Εθνικό Πάρκο

topontiki.gr