Με διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας έγινε η παράταση παραχώρησης Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας).

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τριφυλίας εισηγούμενος το θέμα είπε: “Με τις με αριθμ. 208/2015- 331/2016 -285/2017-289/2018-200/2019-147/2020 προηγούμενες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας, γίνετε η παραχώρηση της χρήσης του με αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΗ.3816 (πυροσβεστικού) οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας) για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου κάθε έτους. Με την τελευταία Απόφασή μας το έτος 2020 η παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω οχήματος έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου του 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. 2273/10-09-2020 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων και προκειμένου για την άμεση αντιμετώπιση των τυχόν δασικών πυρκαγιών στα όρια του Δήμου Τριφυλίας αλλά και την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας), προτείνεται η παράταση της χρήσης του ΚΗΗ 3816 (πυροσβεστικού) οχήματος μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2022. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα μεριμνά για την συντήρηση- δικαιολόγηση καυσίμων-Λιπαντικών και αποκατάσταση τυχόν βλαβών στο εν λόγω όχημα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη στο Δήμο Τριφυλίας για χρήση του εν λόγω οχήματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται να το επιστρέψει πριν το πέρας της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2022”.

Στην συνέχεια ο κ. Δριμής κατέθεσε ότι δεν συμφωνεί με την εν λόγω παραχώρηση και πρότεινε το πυροσβεστικό όχημα να παραμείνει στην ΔΕ Αετού που ανήκε και ψήφισε κατά. Ο κ. Μπακούρος κατέθεσε ότι δεν συμφωνεί με την εν λόγω παραχώρηση και πρότεινε το όχημα να παραμείνει στον Δήμο που το έχει ανάγκη κι ψήφισε κατά. Τέλος, οι κκ. Κοροβίλας – Αλευράς – Κουκούμης πρότειναν το αυτοκίνητο να παραμείνει για τις ανάγκες του Δήμου και ψήφισαν κατά.

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την παράταση διάθεσης του με αριθ. ΚΗΗ-3816 πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας ) έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2022. Επιπλέον,η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα μεριμνά για την συντήρηση-δικαιολόγηση καυσίμων- Λιπαντικών-αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Τέλος, σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη στο Δήμο Τριφυλίας για χρήση του ενλόγω οχήματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται να το επιστρέψει πριν το πέρας της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2022.

Μεσσηνία: Με διαφωνίες η παράταση παραχώρησης οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική

gargalianoionline.gr