Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός τους λόγω υψηλής στάθμης ύδατος, στη Δ.Ε. Κορισσίων στην Κέρκυρα.

Επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός λόγο υδάτων