Η “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών” πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων και η κατάρτιση των στελεχών, που θα αναλάβουν την πρακτική εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων σπουδαστών στη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων στις βασικές τεχνικές πυρόσβεσης και στις δεξιότητες διάσωσης με τη χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν επιτυχώς 35 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με εκπαιδευτές τους: Επιπυραγό Σπύρου Δημήτριο, Πυρονόμο Αποστολίδη Παναγιώτη, Πυρονόμο Βυθούλκα Νικόλαο, Υπαρχιπυροσβέστη Κασαπίδη Ιωάννη και Πυροσβέστη Μαυρομάτη Παναγιώτη."Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα."Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα."Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα."Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα."Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.Πηγη:fireservice.gr