Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας παρουσιάστηκαν 20 ιδιώτες για τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών και 170 ακόμη για τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών.Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας παρουσιάστηκαν για τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών και για τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών.Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας παρουσιάστηκαν για φοίτηση στο 1ο έτος, 20 ιδιώτες για τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών και 170 ακόμη για τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών. Επίσης, παρουσιάστηκαν για φοίτηση στο 2ο έτος της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών, 4 επιτυχόντες, προερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Όλοι εισήχθησαν με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου, καλωσόρισε τους νέους σπουδαστές και τους συνεχάρη, για την επιλογή και την επιτυχία τους.
Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή κατάταξης και ορκωμοσίας τους, οι νέοι Δόκιμοι που προέρχονται από ιδιώτες, μετέβησαν στο ΚΕΤΘ Αυλώνα, προκειμένου να υλοποιήσουν τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 8 εβδομάδων.
Πηγη:policenet.gr