Από 01/11/2021 επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση με ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΔΕΝ καίμε ημέρες με αέρα!
ΔΕΝ καίμε κοντά σε δασικές περιοχές.!
ΔΕΝ φεύγουμε από την καύση αν δεν έχει σβήσει εντελώς!
ΔΕΝ καίμε σε ακαθάριστη περιμετρική περιοχή, ΚΙΝΔΥΝΟΣ επέκτασης της καύσης!
Έχουμε πλησίον της καύσης κάποιο κατασβεστικό μέσω.(Φτυάρι, πυροσβεστήρα σωλήνα με καίμε μικρές συστάδες οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν πιο εύκολα.

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 199!

Από 01/11/2021 επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση με ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ!!