ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: Πυροσβεστική Παιδεία – Αλλαγή Νοοτροπίας.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Η ανάγκη κάθε πολίτη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του, τον ωθεί να συμμετάσχει εθελοντικά στην επιχειρησιακή δράση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κάθε πολίτης που ενημερώνεται, αισθάνεται πιο ασφαλής!

Το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν και παραμένει πάντα κοντά στον συνάνθρωπο.

Περιεχόμενα:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
 • ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΔΥΝΑΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
 • ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
 • ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
 • ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γραφάκος, Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος

«Εθελοντισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα» του Κωνσταντίνου Γραφάκου - Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος