Το πυροσβεστικό όχημα IVECO 12000 λίτρων

Η πυροσβεστική μηχανή (ονομάζεται επίσης πυροσβεστικό όχημα , πυροσβεστική μηχανή , πυροσβεστική συσκευή , όχημα πυροσβεστικής υπηρεσίας , όχημα πυροσβεστικής και διάσωσης , πυροσβεστικό όχημα , πυροσβεστικό όχημα , φορτηγό με αφρό πυροσβεστικό όχημα , δεξαμενόπλοιο αφρού πυρόσβεσης ) είναι ένα όχημα σχεδιασμένο κυρίως για την πυρόσβεση λειτουργία για την αποτελεσματική κατάσβεση της πυρκαγιάς για την πρόληψη της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, μειώνοντας στο μέγιστο τις απώλειες που προκαλούνται από τη φωτιά.

Το πυροσβεστικό όχημα IVECO 12000 λίτρων

Το πυροσβεστικό όχημα IVECO 12000 λίτρων

Το πυροσβεστικό όχημα IVECO 12000 λίτρων