Αναλυτικά πώς λειτουργεί ο νέος χάρτης

Νέα υπηρεσία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr – Χαρτογράφηση ευφλεκτότητας της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημιούργησε μία νέα υπηρεσία στο meteo.gr με τη χαρτογράφηση ευφλεκτότητας της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης.

Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMPACT για την χαρτογράφηση της ημερήσιας υγρασίας της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης, τα προϊόντα της οποίας δύναται να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρικών συμβάντων (https://meteo.gr/fire/fuelmoisture.cfm). Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί παρατηρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ / meteo.gr σε συνδυασμό με εξελιγμένα μοντέλα υπολογισμού της υγρασίας. Τα παραχθέντα χαρτογραφικά προϊόντα καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και ανανεώνονται σε ημερήσια βάση. Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας ημερήσιος χάρτης υγρασίας της νεκρής καύσιμης ύλης για τις 21 Σεπτεμβρίου 2021 (Χάρτης).

Meteo: Νέα υπηρεσία για τη νεκρή δασική καύσιμη ύλη στην Ελλάδα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση και τη συνολική συμπεριφορά της φωτιάς είναι η περιεχόμενη υγρασία στη νεκρή καύσιμη ύλη (π.χ. βελόνες, φύλλα, κλαδιά) που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Dead Fuel Moisture Content (DFMC). Η γνώση του ποσοστού υγρασίας που περιέχεται στη συγκεκριμένη κατηγορία δασικής καύσιμης ύλης, επιτρέπει τον καθορισμό του βαθμού ευφλεκτότητας των δασών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αντιπυρικό σχεδιασμό και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Τα χαρτογραφικά προϊόντα της ημερήσιας υγρασίας της νεκρής καύσιμης ύλης αναμένεται να καλύψουν ένα ακόμα σημαντικό κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στη χώρα μας, το οποίο αφορούσε την παροχή γεωγραφικής πληροφορίας αναφορικά με τα όρια ευφλεκτότητας της νεκρής λεπτής καύσιμης ύλης. Επιπλέον, μαζί με το μοντέλο πολύ υψηλής ανάλυσης (IRIS), τις μετρήσεις του πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του, αλλά και τις επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συγκεκριμένα η μονάδα meteo.gr, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων σχετικά με την παρακολούθηση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.